🎄✨𝐌𝐘𝐁𝐂 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓 – 𝐂𝐇𝐑𝐈𝐒𝐓𝐌𝐀𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐘 & 𝐓𝐑𝐈 Â𝐍 𝐊𝐇Á𝐂𝐇 𝐇À𝐍𝐆 𝟐𝟎𝟐𝟐🎄✨
🌟 Mybc Homes & Lan Hoang cảm ơn các khách hàng gần xa đã không ngại đường xa, trời tuyết lạnh để đến tham dự tiệc Xmas cuối năm của Team!
🌟 Phải nói để có được sự thành công của Mybc Homes & Lan Hoang như ngày hôm nay đều là nhờ vào sự tin tưởng & ủng hộ từ các khách hàng của Team! Team mình thành thật cảm ơn từng khách hàng, các partner ( ngân hàng, luật sư, v.v) đã tin tưởng, lựa chọn Mybchomes cũng như Lan Hoang cùng đồng hành trong mọi giao dịch Bất Động Sản trong năm đầy biến cố vừa qua!
🎄PS: khách Lan Hoang sao ai cũng đẹp, cũng giỏi mà lại còn hát hay nữa chứ 😅Contact us for more info
☎604-729-1297
📧[email protected]
🏠Chat with us on Facebook