Team My BC Homes đã có mặt tại buổi lễ thành lập Hội Doanh Nhân Việt Nam – Canada để ủng hộ và kết nối với những doanh nhân người Việt đang sinh sống và làm việc tại vùng British Columbia. 🤝🥰
Chúc Hội Doanh Nhân Việt Nam – Canada ngày càng thành công và vững mạnh. 🇨🇦👍Contact us for more info
☎604-729-1297
📧[email protected]
🏠Chat with us on Facebook